Czym jest molestowanie seksualne?
Kodeks pracy Według art. 18(3a) § 6. molestowaniem seksualnym jest każde nieakceptowane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności lub poniżenie albo upokorzenie pracownika; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy.
Molestowanie seksualne
to nie tylko gwałt
To również takie zachowania, jak: dotykanie, poklepywanie, pożądliwe gesty i spojrzenia, eksponowanie przedmiotów lub materiałów o charakterze seksualnym (fotografie, kalendarze itp.), sprośne aluzje, żarty, uwagi dotyczące wyglądu czy propozycje.
Raport
W części opinii publicznej wciąż pokutuje
przekonanie, że molestowanie kobiet w pracy jest
sztucznym problemem.
Że kobiety wyolbrzymiają, nie znają się na żartach i
nie wiedzą, co to flirt.
Tymczasem kobiety mają na ten temat zupełnie inne
zdanie: jak wynika z raportu Polskiego Towarzystwa
Prawa Antydyskryminacyjnego, ponad 80% uczących
się lub pracujących kobiet w Polsce
doświadczyło molestowania seksualnego.
Czy
70,6% przypadków molestowania w miejscu pracy zostało niezgłoszonych. *
wiesz
46,8% osób, które doświadczyły molestowania seksualnego w pracy definiowało te zdarzenia jako niezgodne z prawem.*
19,9% badanych kobiet doświadczyło molestowania więcej niż 10 razy co wskazuje na fakt, że dla wielu kobiet molestowanie jest integralną częścią doświadczenia aktywności zawodowej.
Że
Najczęściej pojawiającą się, we wszystkich obszarach formą molestowania było pogardliwe odnoszenie się do przedstawicieli/ przedstawicielek jednej z płci.*
Ponad80% uczących się lub pracujących kobiet w Polsce doświadczyło molestowania seksualnego.*
*Dane przedstawione na podstawie raportu “Molestowanie seksualne w obszarach kształcenia zawodowego, zatrudnienia i usług” 2022r.
Kampania #reagujostro
Naszą kampanią #reagujostro chcemy uświadomić wszystkim, że molestowanie kobiet w pracy jest realnym problemem. Chcemy również nakłonić kobiety do zdecydowanego działania i ostrej reakcji wobec swoich prześladowców.
Dzięki uruchomionej przez Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego infolinii każda molestowana w pracy kobieta zyska łatwy dostęp do bezpłatnej porady prawnej. Bo sprawcy molestowania nie mogą pozostawać bezkarni.
Symbol Głównym motywem kampanii
jest dmuchana lalka z
sexshopu jako symbol
uprzedmiotowienia kobiety i
traktowania jej jako obiektu
seksualnego.
Dmuchana lalka pojawia się w spocie wideo, w serii postów w mediach społecznościowych oraz w specjalnej akcji #reagujostro, do której zgłosiła się liczna grupa influencerów, a także znanych osobistości ze świata mediów.
#Reagujostro
W pracy traktują Cię jak obiekt seksualny?
Dzwoń po bezpłatną poradę prawną.
„Nie myślałam o tym, że to
zdarzenie jest niezgodne z prawem
(…). Jest to nieprzyjemne i czułam
złość, że ktoś sobie pozwala na
takie zaczepki.”*
Głosy
„W moim odczuciu molestowanie
seksualne to jest coś fizycznego.
W tamtym momencie nie myślałam
o tym jako molestowaniu, ale jako o
niestosownym żarcie, że mu wolno,
bo przyszła kobieta i ma biust.”*
„Taksówkarz niewybrednie opowiadał najpierw, że "pani taka ładna", "czy ma męża", a potem przeszedł do obleśnego opowiadania, co by zrobił: "że by wyobracał", "nie wypuścił", "że zrobiłby mi dobrze"”.*
kobiet
Nawet nie myślałam, że mogę to komuś zgłosić Często jest, że taka sytuacja tak nas szokuje, „zatyka”, że nie myślimy nawet o tym, że można to zgłosić”.*
“Konduktor, u którego kupowałam bilet skomentował to moje "sapanie" z podtekstem seksualnym i z taką pogardą, że musi mi ten bilet drukować.
*Dane przedstawione na podstawie raportu “Molestowanie seksualne w obszarach kształcenia zawodowego, zatrudnienia i usług” 2022r.

Webinar z Natalią de Barbaro

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby na bezpłatny webinar Molestowanie seksualne. Moje granice. Jak ich bronić?, który odbędzie się 4 kwietnia, o godzinie 18.30. "Jak bronić swoich...

więcej

Opinia Koalicji na rzecz Równych Szans w sprawie projektu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

8 marca 2022 roku Koalicja na rzecz równych szans przyjęła opinię w sprawie projektu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (druk...

więcej

Wsparcie dla kobiet doświadczających molestowania

Zapraszamy na dyżury poradnictwa prawnego dla osób, które doświadczyły molestowania lub dyskryminacji motywowanej płcią (+48 739 975 506).   Od lat do naszej organizacji trafiają...

więcej

Partnerzy i sponsorzy

X